Đổi trả hàng hóa

Trong trường hợp khách hàng muốn đổi trả khóa học thì khách hàng cần tìm được người để chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng trong vòng 24h. Phí chuyển nhượng là 100.000vnđ và khách hàng chỉ được chuyển nhượng 1 lần (Áp dụng cho khách hàng mua nhiều khóa học)