Chế độ bảo hành

Khách hàng được hỗ trợ 18 tháng xuyên suốt thời gian tham gia khóa học

Trong trường hợp lỗi của phía nhà cung cấp

  • Không xem được bài giảng
  • Không truy cập được vào website
  • Tài khoản đăng nhập báo lỗi

=> Đội ngũ kĩ thuật sẽ kiểm tra, nếu đúng là lỗi của nhà cung cấp các mẹ sẽ được cấp lại tài khoản để các mẹ tiếp tục tham gia khóa học

Trong trường hợp lỗi từ phía khách hàng

  • Đăng nhập quá 2 thiêt bị, bị khóa đăng nhập => Khách hàng cần báo ngay với bộ phận CSKH để được mở lại tài khoản