Chính sách hoàn tiền

Không hoàn tiền trong mọi trường hợp. Khách hàng nên tìm hiểu kỹ trước khi tham gia khóa học